ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสงขลา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสงขลา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสงขลา

ค้นพบ 133 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 58-3-60.00
ที่ตั้ง : กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.20
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.20
ที่ตั้ง : เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-55.00
ที่ตั้ง : ระวะ ระโนด สงขลา


ประเภท : อาคารจอดรถ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-32.40
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-64.00
ที่ตั้ง : แขวงคลองรี เขตสทิงพระ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.20
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70.70
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : ปริก สะเดา สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-37.70
ที่ตั้ง : หัวเขา สิงหนคร สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-6.00
ที่ตั้ง : เทพา เทพา สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-3.90
ที่ตั้ง : พะวง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-30.00
ที่ตั้ง : ระโนด ระโนด สงขลา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-25.70
ที่ตั้ง : ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-65.00
ที่ตั้ง : ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-87.70
ที่ตั้ง : เทพา เทพา สงขลา


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-46.92
ที่ตั้ง : คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31.30
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-65.00
ที่ตั้ง : สะท้อน นาทวี สงขลา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.20
ที่ตั้ง : สะเดา สะเดา สงขลาอำเภอในจังหวัดสงขลา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสงขลา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา