ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดสงขลา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสงขลา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดสงขลา

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.2-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-19.7-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : อู่ซ่อมรถ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-85.9-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ป่าชิง จะนะ สงขลา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สะเดา สะเดา สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-76.4-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-39.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สะเดา สะเดา สงขลา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คู จะนะ สงขลา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : --- (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง :


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : วังใหญ่ เทพา สงขลา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : วังใหญ่ เทพา สงขลาอำเภอในจังหวัดสงขลา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสงขลา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา