ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสงขลา

ต้องการแสดงราคา
ขายขายตึกแถว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสงขลา

ค้นพบ 58 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18
ที่ตั้ง : ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.9
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22
ที่ตั้ง : เทพา เทพา สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.7
ที่ตั้ง : พะตง หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-27.7
ที่ตั้ง : สะเดา สะเดา สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25
ที่ตั้ง : เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25.4
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-33.7
ที่ตั้ง : พะตง หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-27.9
ที่ตั้ง : คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-54.6
ที่ตั้ง : สำนักแต้ว สะเดา สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.1
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31.9
ที่ตั้ง : โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.7
ที่ตั้ง : ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.6
ที่ตั้ง : ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25.2
ที่ตั้ง : ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-35.5
ที่ตั้ง : ชิงโค สิงหนคร สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32.3
ที่ตั้ง : สะเดา สะเดา สงขลา


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25.3
ที่ตั้ง : ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลาอำเภอในจังหวัดสงขลา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดสงขลา เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา